Sport

Sport gee balans aan jou lewe en leer lewenslesse  wat nie in die klassituasie plaasvind nie. Middel-skole liga’s gee  aan almal  geleentheid, nie net aan top-presteerders nie. Ons ontwikkel graag talent!

ATLETIEK
GHOLF
HOKKIE
JUKSKEI
KRIEKET
LANDLOOP
NETBAL
RUGBY
TENNIS