Oor ons

MY LEWENSTAAK

As leerder van Hoërskool Oosterland streef ek na uitmuntendheid ten opsigte van my gedrag, werkprestasies, leerprestasies, sportprestasies, kultuurprestasies en neem my eie besluite daarom kies ek om …

…die Woord van God as onfeilbare en betroubare gids te gehoorsaam en in woord en daad uit te leef.

…nooit myself, ouerhuis of skool in die skande te steek nie.

…nooit die swak skakel in die ketting te wees.

…leergierig en ywerig te wees.

…my bekwaamheid wat God kom met helder verstand, bedrewe hande,

…onverskrokke moed en toewyding daagliks te ontwikkel.

…verantwordelikheid en blaam te aanvaar vir die verloop van my lewe vir die goeie en die slegte gevolge.

…’n opgeruimde, vriendelike en gebalanseerde lewensbenadering na te streef.

…die uitdaging van verandering en vernuwing te aanvaar.

…roepingsgetrou in alles wat ek doen te

“Bewerk & Bewaar”