Kultuur

Kultuur aktiwiteite is van groot opvoedkundige waarde vir ons leerders en ontwikkel ‘n positiewe selfbeeld en selfvertroue wat van die grootste belang is in die proses van volwassewording. Ons bied leerders met ‘n verskeidenheid kulturele agtergronde die geleentheid om hul kultuur-erfenis te leer ken en uit te bou.

LANDSDIENS
ORKES
REDENAARS
REVUE
SKAAK
TONEEL
WETENSKAP EXPO